1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 

Rekenen


Ook bij rekenen is de klank-tekenkoppeling vaak een probleem. Cijfers zijn net als letters abstract, tekens waar beelddenkers geen beelden bij hebben. Net als bij letters worden ook getallen omgedraaid. Beelddenkers schrijven wat ze horen. Bij 25 horen ze eerst 5 en dan 2. Ze zullen eerst de 5 opschrijven en dan de 2 en schrijven daardoor 52 i.p.v. 25. Beelddenkers hebben ook moeite met symbolen. Daardoor worden +, -, x en : ook wel door elkaar gehaald. Bij het maken van rijtjes sommen wordt ook vaak over het teken heen gelezen. Als ze eerst een rij plussommen hebben gemaakt en er volgt een rij minsommen, dan gaan ze door met plussommen.

Beelddenkers leren top-down, vanuit het geheel en door verbanden te leggen. Op school wordt informatie echter stapsgewijs aangeboden. Beelddenkers zien op die manier de samenhang niet duidelijk. Beelddenkers hebben dan ook moeite met automatiseren van sommen onder de 20. Ook tafels stampen gaat hen niet goed af. Hoe komt dat nou? Bij automatiseren is het de bedoeling dat je iets kan doen zonder erbij na te denken ( stampwerk ). Maar, beelddenkers moeten eerst iets begrijpen voordat ze het kunnen doen. Van tafels stampen zien ze het belang niet als ze niet weten waarom ze het moeten leren en hoe deze kennis in het totale plaatje past. Bovendien hebben ze een zwak korte termijngeheugen waardoor ze moeite hebben met onthouden. Beelddenkers zijn overigens heel creatief in het bedenken van eigen rekenstrategieën en zullen de strategieën die ze niet begrijpen omzeilen. Dit kan leiden tot omslachtige strategieën, die niet altijd worden opgemerkt. Veel beelddenkers blijven lang in tellende rekenstrategieën hangen. Als je goed oplet zie je hen nog lang hun vingers gebruiken of in gedachten tellen, om hen te helpen bij rekenen. Verkeerde en omslachtige strategieën die te laat worden opgemerkt kunnen later tot problemen leiden.

Beelddenken gaat zo snel dat het denkproces zich voltrekt op het niveau van het onbewuste. Bij rekenen zie je vaak dat beelddenkers in één keer de oplossing weten en moeite hebben om de denkstappen te verduidelijken. Tegenwoordig wordt in het ( realistisch) rekenonderwijs meer nadruk gelegd op de weg naar de oplossing dan de oplossing zelf. Welke rekenstrategie heeft de leerling gebruikt en welke denkstapjes zijn daarbij gemaakt?  Twee dingen die problemen opleveren voor de beelddenker. Teveel verschillende strategieën werkt verwarrend en al helemaal als deze niet aansluiten bij hun leerstijl. Om het ook nog eens in denkstapjes uiteen te rafelen en te verwoorden is voor hen al helemaal lastig. Bij het maken van redactiesommen is dit duidelijk zichtbaar. Rekenen is bovendien veel taliger geworden. Voor taalzwakke kinderen betekent dit een extra probleem. Ze hebben namelijk meer tijd nodig om de som te ontdekken die verborgen staat is de tekst. Traditioneel rekenen gaat beelddenkers beter af dan realistisch rekenen.

Een onderdeel van rekenen waar beelddenkers ook moeite mee hebben is tijd. Tijd is ook weer zo'n abstract begrip! Niet concreet genoeg. Hierdoor hebben beelddenkers problemen met klokkijken, dagen van de week, maanden, seizoenen, dagindeling, begrippen als gisteren en morgen. Ze hebben weinig tijdsbesef.


Begeleiding

 

Tijdens de 'IK LEER ANDERS' training wordt het automatiseringsprobleem bij rekenen aangepakt. Dat doe ik door aan te sluiten bij de visueel-ruimtelijke leerstijl van beelddenkers. Ik leer  rekenstrategieën aan die ze begrijpen en onthouden, die hen sneller het overzicht/totaalplaatje bieden. Voordat hiermee kan worden gestart, moeten eerst de cijfers als een totaalbeeld visueel worden opgeslagen in het geheugen. Tijdens de training leren de kinderen ook klokkijken, zowel analoog als digitaal, door samen de klok op te bouwen.

Klik hier voor informatie over IK LEER ANDERS training.