1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 

Plannen en organiseren

 

nuBeelddenkers denken niet vooruit en hebben weinig met tijd. Plannen doen ze van nature niet. Ze zijn chaotisch, vergeten van alles en doen tien dingen tegelijk. Dit komt doordat zij moeite hebben met het verwerken van seriële informatie ( lees meer...). Dat is informatie waarbij volgorde en tempo belangrijk is. Beelddenkers denken niet volgordelijk ( stapsgewijs ). Bij hen vindt alles gelijktijdig plaats, op dit moment. Als geen ander verstaan ze de kunst om in het hier en nu te leven. Een mooie kwaliteit die helaas tot problemen kan leiden in onze jachtige samenleving.

Doordat beelddenkers moeite hebben met plannen en organiseren, kunnen ze bij het opslaan van informatie in hun geheugen ( zonder hulp ) geen orde aanbrengen. Ze hebben daardoor last van een 'vol hoofd'. Het is een chaos in hun hoofd.

Een probleem dat deze kinderen op school zullen ondervinden doordat zij seriele informatie moeilijk kunnen verwerken is dat zij meerdere ( verbale) opdrachten tegelijkertijd niet aan kunnen. Ze raken dan verward en hebben moeite te bepalen in welke volgorde ze de opdrachten moeten uitvoeren. Bovendien zijn ze auditief zwak, waardoor ze niet de hele opdracht zullen meekrijgen. Daarbij komt ook nog een zwak korte termijn geheugen, waardoor de kans groot is dat ze slechts de laatste opdracht zullen onthouden. Zwak tijdbesef leidt er toe dat beelddenkers ook moeite hebben om een taak binnen een bepaalde tijd uit te voeren. Niet alleen het plannen levert daarbij een probleem op maar ook de tijdsdruk die ontstaat door er tempo aan te koppelen. Moeite met verwerken van seriële informatie in combinatie met de abstractie van het begrip tijd leidt voor beelddenkers ook tot problemen met leren klokkijken.

 

Begeleiding

 

Tijdens de IK LEER ANDERS training start ik met het aanbrengen van structuur in het hoofd van de kinderen door middel van visualisatie. We ruimen samen het hoofd op! Hierdoor wordt meer rust ervaren en door nieuwe informatie gelijk goed 'op te ruimen' blijft het 'netjes en overzichtelijk' in het hoofd. Informatie wordt dan ook gemakkelijker teruggevonden.

Beelddenkers zijn geholpen met het aanbrengen van structuur in de 'vaste doe-dingen'. Zonder hulp lukt het hen niet en raken ze het overzicht kwijt. Tijdens de IK LEER ANDERS training geef ik tips om structuur aan te brengen. 

Als je en beelddenker opdrachten geeft gaat dat het best door ze één voor één te verstrekken in plaats van allemaal tegelijk. Als toch voor het laatste wordt gekozen dan is het belangrijk om te visualiseren zodat het kind ziet wat er van hem of haar verwacht wordt. Taken opdelen in deeltaken maakt het beelddenkers gemakkelijker om de taak binnen een bepaalde tijd uit te voeren. Aangezien ze niet goed presteren onder tijdsdruk kan het helpen om minder nadruk op tempo te leggen.

Tijdens de training leer ik de kinderen klokkijken, zowel analoog als digitaal, waarbij visualisatie het sleutelbegrip is.


Klik hier voor informatie over de IK LEER ANDERS training.