1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 

Lezen

 

leerproblemen1Lezen kan een probleem vormen voor beelddenkers. Het leesproces komt vaak moeizaam op gang. 

Het komt regelmatig voor dat beelddenkers spellend en radend blijven lezen. Dit is het gevolg van een zwakke automatisering van de klanktekenkoppeling. Dat komt doordat ze een probleem hebben met auditief leren, waardoor ze moeite hebben de juiste klank aan een letter te koppelen ( lees meer... ).

Doordat beelddenkers denken in beelden hebben zij moeite met tekens, begrippen en symbolen waar ze geen beelden aan kunnen koppelen. Letters bijvoorbeeld, maar ook zogenaamde 'lege woorden' ( de, het, een, omdat, maar,...). Dit zijn woorden waar ze dan ook vaak overheen lezen. Ook leestekens lijken ze niet te zien, waardoor ze aan één stuk door en zonder intonatie lezen. Door het beeld dat ze bij de tekst krijgen, zie je ook wel dat ze woorden en zinsdelen vervangen door synoniemen die beter passen bij hun beeld en belevingswereld ( bijvoorbeeld: papa i.p.v. vader ).

Beelddenkers scannen een tekst en slaan soms hele stukken over. Uit de context herleiden ze wat er geschreven staat. Door de combinatie van radend lezen en het doorzien van de context, worden de problemen vaak niet direct opgemerkt. Doordat ze tekst scannen ondervinden beelddenkers problemen bij het maken van vraagstukken. Ze lezen namelijk vaak over dingen heen waardoor ze belangrijke details missen. Ook komt het regelmatig voor dat ze er van alles bij verzinnen en een antwoord geven dat in hun ogen logisch is, maar niet uit de tekst blijkt. Door hun rijke fantasie kunnen beelddenkers gemakkelijk hun aandacht verliezen bij het lezen van een tekst. Tijdens het lezen dwalen hun gedachten steeds af en komt hun eigen verhaal erbij. Door het afdwalen en herleiden van de tekst uit de context, weten beelddenkers achteraf nog wel de grote lijn van het verhaal, maar niet de details. Ze hebben ook moeite met het maken van onderscheid tussen hoofd- en bijzaken in een tekst.

 

Begeleiding

 

Tijdens de IK LEER ANDERS training pakken we het probleem van radend en spellend lezen aan en leren de kinderen vlotter te lezen. Dat gebeurt door klanken aan letters te koppelen op een manier die aansluit bij hun visuele leerstijl. Woorden zullen ze sneller herkennen doordat deze in het geheugen worden opgeslagen als woordbeelden. Daarnaast leer ik hen een eenvoudige leestechniek aan, waarmee de kans sterk gereduceerd wordt dat gedachten tijdens het lezen afdwalen, dat ze stukken tekst overslaan of iets anders lezen dan er staat. Ook kan er aanvullend aandacht worden besteed aan tekstbegrip, waarbij een techniek wordt aangeleerd om gemakkelijker hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden.

 

 

Klik hier voor informatie over IK LEER ANDERS training.