1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 

Aandacht- en concentratieprobleem

 

prikkelsBeelddenkers zijn snel afgeleid en kunnen zich moeilijk concentreren doordat zij gevoeliger zijn voor prikkels uit hun omgeving. Dit komt doordat zij zintuiglijk waarnemen ( lees meer...). Beelddenkers kunnen impulsief reageren op prikkels rn storend gedrag vertonen als ze overprikkeld zijn. In de klas krijgen deze kinderen vaak een plekje voorin. Je ziet ze dan vaak omgekeerd op hun stoel zitten om te zien wat er achter hen gebeurt. Ze missen vaak stukken uitleg tijdens de les omdat hun gedachten makkelijk afdwalen. Dat komt deels doordat ze een rijke fantasie hebben, waardoor er allerlei beelden worden opgeroepen bij hetgeen ze zien en horen. Hun fantasie gaat met hen aan de loop. Dit wordt veroorzaakt doordat ze in sterke mate associatief denken ( lees meer...). Een andere reden waarom hun gedachten gemakkelijk afdwalen is dat ze de talige manier waarop de lesstof wordt aangeboden vaak niet begrijpen doordat zij visueel leren ( lees meer...) in plaats van auditief. Eén en één is twee! 

Begeleiding

 

De leefwereld van het kind en de schoolomgeving zijn van grote invloed op de mate waarin het kind de aandacht erbij kan houden en zich kan concentreren. Een aantal kleine aanpassingen kunnen een groot effect hebben. Beelddenkers kunnen snel overprikkeld raken. Door het wegnemen van prikkels zijn ze dan ook beter in staat zich te concentreren. Rust en structuur in leef- en leeromgeving helpen. Tips om dit probleem aan te pakken, geef ik tijdens de IK LEER ANDERS training.

Aangezien de spanningsboog van veel beelddenkers minder groot is, is het zaak om met de manier waarop de lesstof wordt aangeboden de aandacht van deze kinderen te pakken en vast te houden. Dat kan door afwisseling van werkvormen, keuze van onderwerpen. Tijdens de training leer ik de kinderen strategieën aan waarmee de lesstof wordt vertaald naar de visuele leerstijl van beelddenkers.

Klik hier voor informatie over IK LEER ANDERS training.