1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 

Leerproblemen

 

 De aard en de mate waarin leerproblemen voorkomen verschilt per beelddenker. Hieronder volgt een overzicht van mogelijke leerproblemen:

Lezen

Bij beelddenkers komt het leesproces vaak moeizaam op gang. Het komt regelmatig voor dat zij spellend en radend blijven lezen. lees meer...

 

Spelling

Beelddenkers kunnen moeite hebben om de juiste letter(s) aan een klank te koppelen waardoor ze woorden niet op de juiste wijze schrijven. lees meer...

Spreken en luisteren

Het hoofd van een beelddenker zit vol verhalen en gevoelens. Ze vinden het moeilijk om er de juiste woorden aan te geven, hebben een woordvindprobleem. Ze hebben meer tijd nodig om te formuleren en reageren trager. In hun manier van praten komen ze chaotisch over. lees meer...

Schrijven

Bij beelddenkers kan er sprake zijn van een zwakke schrijfmotoriek. Als dit het geval is dan zie je hen vanuit hun schouder in plaats van pols bewegen bij het schrijven. Ze hebben dan ook moeite met de pengreep. Daardoor schrijven ze verkrampt met als gevolg een slordig, chaotisch handschrift. lees meer...

Rekenen

Ook bij rekenen kan de klank-tekenkoppeling een probleem vormen. Cijfers zijn net als letters abstract, tekens waar beelddenkers geen beelden bij hebben. Net zoals bij letters worden ook getallen omgedraaid. lees meer...

Aandacht en concentratie

Het komt vaak voor dat beelddenkers snel zijn afgeleid en zich moeilijk kunnen concentreren. Dit komt doordat zij gevoeliger zijn voor prikkels uit hun omgeving.  lees meer...

Plannen en organiseren

Beelddenkers hebben weinig met tijd. Vooruit denken is er niet bij. Plannen doen ze van nature dan ook niet.  lees meer...