1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 

Wat is beelddenken?

 

 hersenenAlle kinderen worden geboren met een dominante rechter hersenhelft. Ze denken nog niet in taal, maar leren via hun zintuigen: horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Ze 'beleven' de wereld.

Als een kind leert praten en in taal leert denken wordt de linker hersenhelft dominant. De taal gaat overheersen en het kind gaat de wereld 'beredeneren'. Een kleine groep mensen blijft echter bij voorkeur in beelden denken. Zij worden ook wel beelddenkers genoemd.

Beelddenken is erfelijk. Als een kind beelddenker is, is tenminste één van de ouders dit vaak ook.

Beelddenkers hebben een andere manier van informatieverwerving en –verwerking dan niet-beelddenkers, namelijk visueel-ruimtelijk. Ze kijken liever dan ze luisteren. Beelddenkers denken snel, associatief en top-down (vanuit het geheel). Creatief denken, dat vaak leidt tot bijzondere en unieke oplossingen voor vraagstukken. Maar ook een manier van denken die niet aansluit bij de leerstijl die op school wordt gehanteerd. Namelijk de manier waarop de meeste kinderen denken en leren, auditief-volgordelijk.

Klik hier om meer te lezen over de verschillen tussen een beelddenker en een taaldenker en hier voor meer informatie over de kenmerken die leiden tot leerproblemen.

Klik hier om te lezen hoe je een beelddenker kunt signaleren.

In de volgende video-opname wordt op een beeldende manier uitgelegd wat beelddenken is:

 

 

 

<