1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 

Zwak sequentieel geheugen

 

Moeite met volgorde en tempo

Beelddenkers hebben een zwak sequentieel geheugen. Hierdoor hebben ze moeite met het verwerken van seriële informatie. Dit is informatie waarbij volgorde en tempo belangrijk zijn. Beelddenkers denken niet volgordelijk ( stapsgewijs ). Ze willen informatie simultaan verwerken: gelijktijdig. Op school ligt de nadruk juist op de verwerking van informatie naar tijd en volgorde, zoals bij het spellen en lezen, waarbij losse letters in een bepaalde volgorde gezet moeten worden. Beelddenkers zien en horen niet de afzonderlijke letters van een woord, maar zien het driedimensionale beeld. Ze onthouden niet de letters en de schrijfwijze van een woord, maar ze onthouden wat ze ervan weten. Ze beleven het woord. Aan lezen hebben ze vaak een hekel vanwege de nadruk die gelegd wordt op tempo.

Zwak tijdsbesef

Doordat beelddenkers moeite hebben met volgorde, maar ook doordat tijd een abstract begrip is, hebben ze een slecht tijdsbesef. Beelddenkers hebben problemen met klokkijken, dagen van de week, maanden, seizoenen, dagindeling, begrippen als gisteren en morgen... Ze hebben weinig met tijd, komen vaak te laat en presteren ook niet goed onder tijdsdruk.

Moeite met plannen en organiseren

Plannen doen beelddenkers van nature niet. Ze zijn chaotisch, vergeten van alles en doen tien dingen tegelijk. Ze vinden het lastig om dingen stapje voor stapje te doen. Vaak hebben ze werk niet op tijd af.