1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 

 

Zintuiglijk, intuïtief waarnemen

 

Snel overprikkeld

Taaldenkers kunnen volgordelijk denken en daardoor makkelijk afstand nemen van situaties. Zij kunnen situaties beredeneren en zich buiten het beeld plaatsen. Beelddenkers kunnen dat niet. Zij beleven de wereld met al hun zintuigen, zijn als het ware verbonden met situaties. Ze nemen alles wat er in hun omgeving gebeurt waar en reageren op onverwachte bewegingen en geluiden, bijna instinctief. Doordat beelddenkers zintuiglijker waarnemen en intu├»tiever zijn,  reageren ze heftiger en emotioneler op hun omgeving. Beelddenkers kunnen snel van slag raken door hun omgeving. Ze zijn namelijk  heel gevoelig voor sfeer en voor stemmingen van anderen en pikken ook de emoties van anderen sneller op. Alles ervaren ze heftiger en ze reageren ook heftiger waarbij hun reactie impulsief kan zijn. Impulsiviteit zie je met name bij kinderen met ADHD. Voor hen geldt: 'eerst doen, dan denken'. Voor sommige beelddenkers geldt 'eerst denken, dan doen'. Dit zie je veel bij hoogsensitieve kinderen. Het zijn echte piekeraars en het kan daardoor erg onrustig zijn in hun hoofd. Zij stapelen hun indrukken op en hun emoties komen er op een later tijdstip uit in de vorm van explosies. Aan hen zal je weinig merken in een niet vertrouwde omgeving, zoals school. Pas thuis, in hun vertrouwde omgeving, bij vertrouwde personen, barst de bom.

Aandacht- en concentratieprobleem

Doordat beelddenkers erg gevoelig zijn voor prikkels kunnen zij snel afgeleid zijn en zich minder goed concentreren. Ze horen alles. In de klas krijgen deze kinderen vaak een plekje voorin. Je ziet ze dan vaak omgekeerd op hun stoel zitten om te zien wat er achter hen gebeurt. Het is belangrijk om de prikkels zoveel mogelijk weg te nemen.

Moeite met veranderingen

Veranderingen zorgen bij beelddenkers ook voor extra prikkels. Ze kunnen er erg onrustig van worden als hun omgeving verandert en vaste gewoonten worden doorbroken. Meer dan anderen hebben ze dan ook behoefte aan een vaste structuur. Het biedt hen houvast en rust.