1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 

Associatief leren vanuit 'the big picture'

 

Moeite met stapsgewijs leren ( bottom-up ); beter in top-down leren

Beelddenkers zoeken naar overeenkomsten en samenhang, naar verbanden ( associatief denken ). Ze willen weten hoe bepaalde informatie in het totaalplaatje past. Als we even de relatie leggen met een puzzel, dan willen ze feitelijk weten waar het puzzelstukje in de puzzel thuis hoort. Daarvoor moeten ze eerst de afbeelding van de gehele puzzel zien. Ze hebben een totaaloverzicht nodig, zoals een vogel van bovenuit de lucht het gehele landschap onder zich kan overzien. Beelddenkers leren vanuit overzicht ( 'the big picture').

Associatief denken zorgt ervoor dat er soms vanuit een heel andere invalshoek naar een probleem wordt gekeken, waardoor originele en creatieve oplossingen voor vraagstukken ontstaan. Nieuwe ideeën komen vaak voort uit deze manier van denken, 'Out of the box' denken! Vele grote uitvinders waren beelddenkers.

De grote meerderheid van de leerlingen leert niet 'top-down' zoals beelddenkers, maar 'bottom-up'. Zij leren stapsgewijs en analytisch. Ze verzamelen informatie en plakken het als het ware aan elkaar tot zich uiteindelijk een totaalbeeld vormt. Op school wordt informatie op die manier aangeboden, in delen, stapsgewijs. Hier hebben beelddenkers moeite mee. Ze zien de samenhang dan niet duidelijk. Voor beelddenkers is het belangrijk om te weten waarom ze bepaalde stof moeten beheersen, wat het leerdoel is. Ze zijn dan beter in staat te bepalen hoe ze de nieuwe kennis kunnen toepassen. Door de leerstof op een andere manier aan te bieden, een manier waarbij beelddenkers het overzicht zien, zullen ze beter in staat zijn te leren. Een hulpmiddel om de leerstof of gedachtenen/ideeen overzichtelijk én beeldend te maken is een grafische voorstelling, zoals een mindmap.

Moeite met analytisch denken

Beelddenkers hebben een minder sterk ontwikkeld analytisch denkvermogen. Dat komt omdat associatief denken zo'n snelle manier van denken is dat beelddenkers moeite hebben om hun denkproces uiteen te rafelen in denkstappen. Daar komt nog bij dat zij verbaal niet sterk zijn en moeite hebben met verwoorden van hun gedachten. Dit kan onder andere tot problemen leiden bij het rekenen. In het rekenonderwijs wordt de laatste jaren steeds meer belang  gehecht aan de weg naar de eindoplossing. Welke strategie heeft de leerling gebruikt? Welke denkstappen zijn er gemaakt? Een beelddenker heeft daar moeite mee. Hij of zij ziet in één keer de oplossing en vindt het lastig om terug te redeneren welke denkstappen hij of zij heeft gemaakt om tot deze eindoplossing te komen.