1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

 

 Herkenning beelddenker

 

Overal zijn patronen in te herkennen. Dat geldt niet alleen voor objecten. Ook in gedrag en leerproblematiek! Het is de kunst de patronen te zien. 

Om beelddenkers te kunnen herkennen is het belangrijk te weten op welke signalen je moet letten. Als je beelddenkers iets vraagt, dan zullen ze omhoog kijken. Ze zoeken in hun hoofd naar beelden bij de vraag. Beelddenkende kinderen zijn kinderen die vaak opvallen in de klas doordat ze erg aanwezig of juist erg teruggetrokken zijn. Maar, er zijn ook beelddenkende kinderen die helemaal niet opvallen, als je niet niet weet op welke signalen je moet letten. Vaak zijn het creatieve kinderen die met originele oplossingen voor vraagstukken komen. Ze kunnen een beetje chaotisch zijn, moeite hebben met plannen en organiseren en weinig tijdsbesef hebben. Ze vergeten makkelijk dingen, komen nogal eens te laat of hebben hun werk niet op tijd af. Ze kunnen ook wel een beetje onhandig zijn, makkelijk struikelen of iets omver stoten. Beelddenkende kinderen hebben in meer of mindere mate problemen met leren in een talige leeromgeving. Moeite met het opnemen en onthouden van informatie, problemen met lezen, spelling, rekenen, schrijfmotoriek. Ze kunnen zich vaak moeilijk concentreren, zijn snel afgeleid en kunnen dan makkelijk wegdromen of juist storend gedrag vertonen. Leerkrachten kunnen niet altijd vat op hen krijgen. Ze vertonen vaak kenmerken van bijvoorbeeld dyslexie, ADHD of autisme, maar voldoen niet aan alle kenmerken. Termen als dyslexie, dyspraxie, dysorthografie en dyscalculie worden nogal een in de mond genomen.

Problemen manifesteren zich vaak pas vanaf groep 3 omdat het onderwijsaanbod dan zeer talig wordt en kinderen ook minder beweging krijgen in de klas. Toch zijn er al tijdens de peuter- en kleutertijd signalen waaraan een risicoleerling kan worden herkend. Hieronder volgt een overzicht van zaken die opvallen in de ontwikkeling van een kind en die kunnen duiden op beelddenken.


Signalen Peuter- en kleutertijd

 • vertraagde spraakontwikkeling
 • vertraagde taalontwikkeling
 • vertraagde motorische ontwikkeling
 • moeite met luisteren
 • gebrekkig tijdsbesef
 • fantasierijk, dromerig, intu├»tief
 • (over)gevoelig, impulsief
 • intensieve spelactiviteiten ( rollenspel en constructiemateriaal )

Klik hier voor de uitgebreide signaleringslijst.

 

Signalen vanaf groep 3

Vanaf groep 3 wordt het onderwijs taliger. Als het kind gaat leren lezen, schrijven en rekenen doen zich de eerste leerproblemen voor, zoals:

 • Letters (b=d=p=q ) en cijfers spiegelen
 • Verkeerde letters aan klanken koppelen
 • Leesproces komt moeizaam op gang
 • Zwakke schrijfmotoriek
 • moeite met automatiseren van eenvoudige sommen

Wat later komen daar andere problemen bij zoals:

 • Niet kunnen onthouden van spellingsregels of verkeerd toepassen
 • Spellend en radend blijven lezen
 • Omslachtige rekenstrategie├źn
 • Moeite met klokkijken
 • Moeite met automatiseren van de tafels

Zoals ieder mens van elkaar verschilt, verschillen ook beelddenkers onderling. De ernst en de mate waarin de problemen zich voordoen verschilt dan ook per beeldddenker. De meest voorkomende leerproblemen zal ik nader toelichten onder het menupad 'leerproblemen'. Om de leerproblemen die beelddenkers ondervinden beter te kunnen begrijpen is het nodig om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van hun problemen. De leerproblemen worden veroorzaakt door de volgende eigenschappen/kenmerken van beelddenkers ( klik op kenmerken voor een nadere toelichting ):

 test