1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • ik zie door de bomen het bos niet
 • mijn hoofd is vol
 • ik heb moeite mij te concentreren
 • ik droom weg
 • ik ben snel overprikkeld
 • ik heb moeite met automatiseren
 • ik heb weinig tijdsbesef en moeite met plannen
 • ik lees spellend en radend
 • ik schrijf krampachtig en slordig
 • ik denk en leer in beelden
Previous
Next

LEERPROBLEMEN?

Heeft uw kind problemen met lezen, spelling en/of rekenen? Moeite met onthouden van informatie?  Concentratie-problemen? Chaotisch en regelmatig te laat? Prikkelgevoelig? Teruggetrokken of juist erg druk, soms clownesk gedrag? 

Misschien is uw kind wel een beelddenker en leert hij of zij visueel in plaats van auditief. Doordat uw kind een andere leerstijl heeft dan de op school gehanteerde, loopt hij of zij tegen problemen aan. Meer weten?

 

BEELDDENKER?

Iedereen wordt geboren met een dominante rechter hersenhelft. Er wordt nog niet gedacht in taal. Leren gebeurt via de zintuigen: 'horen, zien, ruiken, voelen en proeven'. Als de taal gaat overheersen wordt de linker hersenhelft dominant. Gemiddeld 5% van de kinderen blijft bij voorkeur de rechterhelft aanspreken en leert in beelden in plaats van taal.

Beelddenken komt vooral voor onder degenen met dyslexie, AD(H)D, autisme, hoogsensitiviteit (HSP), hoogbegaafdheid (HB), een combinatie of kenmerken hiervan. Meer weten?

 

IK LEER ANDERS

Een snelle en praktische manier om de leerproblemen van uw kind aan te pakken is de training IK LEER ANDERS.

Deze training vertaalt de leerstof naar het visuele informatiesysteem, zodat uw kind de lesstof beter begrijpt en onthoudt. Leren gaat beter en wordt leuker met IK LEER ANDERS. Dit resulteert in betere leerprestaties en dat zal uiteraard effect hebben op het zelfbeeld en gedrag. Meer weten?

pasfoto2

WELKOM

Ik ben Antoinette Sneek, oprichter van de praktijk 'Talent in Beeld'. Als gecertificeerd IK LEER ANDERS coach, tevens leerkracht en moeder van een hoogsensitieve beelddenker, begeleid ik beelddenkende kinderen met leerproblemen.

In mijn functie als leerkracht viel het mij op dat de leerproblemen bij veel kinderen met ( kenmerken van ) dyslexie, AD(H)D, autisme, maar ook HSP en hoogbegaafde kinderen overeenkomsten vertoonden. Mijn vermoeden van een verband, leergierigheid en de behoefte om deze kinderen te helpen, waren aanleiding om op onderzoek te gaan. Toen ik stuitte op het begrip 'beelddenken' vielen de puzzelstukjes op hun plaats.

Beelddenkers hebben prachtige kwaliteiten, die tegelijkertijd hun valkuilen zijn in onze talige maatschappij. Door hun andere denk- en leerstijl lopen zij in het onderwijs tegen problemen aan. Bij deze kinderen wordt de focus vaak gelegd op hetgeen zij níet kunnen. Ze voelen zich vaak niet begrepen en uiten dat ook in hun gedrag, erg aanwezig of juist teruggetrokken. Je ziet nogal eens dat zij een negatief zelfbeeld ontwikkelen.

Als deze kinderen extra begeleiding krijgen is dat vaak in de vorm van herhaling. Steeds maar weer wordt de lesstof aangeboden op een manier die niet hun manier van leren is. Vergeten wordt te kijken naar datgene waar ze goed in zijn, wat ze wél kunnen. Ik denk graag in termen van mogelijkheden. Ieder kind heeft kwaliteiten/talenten. Daar ligt hun kracht. Het is dan ook belangrijk om die talenten te ontdekken, te voeden en te benutten. De oplossing voor de problemen die beelddenkers ondervinden in het onderwijs ligt in het vinden van een juiste leeringang. Er zijn verschillende vormen van intelligentie en bij iedere vorm past een andere leerstijl. Beelddenkers zijn visueel-ruimtelijk intelligent en leren daardoor goed in beelden.

Beseffend dat niet de leerstof maar de leerstijl problemen veroorzaakt en dat beelddenkende kinderen met leerproblemen geholpen kunnen worden door de leerstof op een andere manier aan te bieden, heb ik de opleiding tot IK LEER ANDERS coach gevolgd. Door middel van een korte, effectieve training maak ik beelddenkende kinderen ervan bewust dat zij over een bijzonder talent beschikken ( beelddenken ), breng hun talent in beeld en leer hen er op een eenvoudige manier gebruik van te maken bij het leren. Door de leerstof te vertalen naar de leerstijl van beelddenkende kinderen, wordt leren voor hen gemakkelijker en leuker! Ze zullen ervaren dat ze wél kunnen leren en bovendien voelen ze zich beter begrepen. Doordat ik in de training ook aandacht besteed aan het ordenen en structuren van de informatieverwerking en -opslag in het geheugen, zullen de kinderen bovendien minder chaos in hun hoofd voelen. Zij zullen meer rust ervaren en dat zal mede tot uiting komen in hun gedrag. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Kinderen zullen een sprong laten zien in hun cognitieve ontwikkeling. Tevens zal er een positief effect zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerprestaties zullen verbeteren, kinderen zitten beter in hun vel en zij zullen een positiever zelfbeeld ontwikkelen.

In mijn logo gebruik ik een boom als metafoor. Een boom kan slechts groeien als het op een goede bodem staat en de juiste voeding krijgt. Pas dan kan de boom goed wortelen en tot bloei komen en kunnen we er uiteindelijk de vruchten van plukken. Met mijn begeleiding beoog ik de 'voeding' te bieden die uw zoon of dochter nodig heeft om tot bloei te komen.


 

If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn!

 

Ignacio Estrada

 

logo-coach-ik-leer-anders-e1323196840912